Uitgebreide inhoud per dag

De Masterclass verbindt inzichten in verschillende actuele bedrijfsvoeringsthema’s met concrete praktijkcases. In de Masterclass komen thema's aan de orde waar iedere FM-professional in zijn werk mee te maken heeft. Het zijn onderwerpen als strategie, regie, samenwerking in de facilitaire keten gastvrijheid en vastgoedmanagement & duurzaamheid.

Vaste opbouw

Alle dagen zijn volgens een vast stramien opgebouwd.
Bij het begin van elke dag formuleert u uw doelen van de dag. Tijdens de inhoudelijke wrap-up bespreekt u de verschillende doelen met elkaar (deelnemers & experts) zodat u hiervan maximaal leert.

Een keynote door een inhoudelijk expert op het desbetreffend thema wordt gevolgd door een praktijkcase van een concreet project door topmanagers uit het bedrijfsleven. Deze masterclass voert u naar verschillende inspirerende locaties, waar u in de praktijk gerealiseerde projecten kunt zien.

Werk naar een strategisch plan toe

De masterclass biedt u handvatten om een stragisch plan, specifiek voor uw organisatie, samen te stellen. Het daadwerkelijk maken van het plan valt buiten de masterclass maar alle facilitaire-experts en professionals bieden u vrijblijvend aan om uw strategisch plan te toetsen rondom de haalbaarheid bij de verschillende aanwezige facility-experts en sprekers.

U maakt kennis met de successen en de valkuilen. U wordt op de hoogte gebracht van de belangrijkste inzichten, theorieën en conceptuele modellen. U ontmoet collega-facility professionals met wie u inhoudelijk over het vak van gedachten wisselt. Het programma is interactief van aard met een grote diversiteit aan leervormen. De Masterclass Facility Management richt zich op professionals die concrete werkervaring hebben en voor managers die vanuit een ander werkveld de facilitaire praktijk instromen en leiding gaan geven aan een facilitaire organisatie.

U gaat individueel en gezamenlijk aan de slag met de kritische succesfactoren om te komen tot een moderne, slagvaardige en klantgerichte facilitaire organisatie.

De 6 bijeenkomsten staan in het kader van:

Dag 1: FM-strategie

Keynote: Strategie van de facilitaire organisatie - Drs. George Maas

Iedere succesvolle organisatie heeft heldere doelen en een strategie om deze doelen te realiseren. Dit geldt ook voor facilitaire organisaties. Het ontwikkelen van een duurzame FM-strategie, afgestemd op de situatie van uw organisatie, vergt een stapsgewijze aanpak. In de Masterclass leert u het belang van het gezamenlijk met uw team ontwikkelen van een FM-strategie, want bij strategieontwikkeling gaat het juist niet alleen om het resultaat maar, vooral om de weg naar dit resultaat.

In dit onderdeel van de Masterclass wordt achtereenvolgens ingegaan op verschillende visies op strategieontwikkeling, het verschil tussen het strategieproces en het strategieresultaat en de strategie-aanpak. U leert hoe u in vier stappen een strategie ontwikkelt voor uw organisatie en wat de aandachtspunten zijn bij de strategie-implementatie. Dit onderdeel vormt de kapstok van uw strategisch plan.

Praktijkcase: de Volksbank

De missie van de Volksbank is te bankieren met de menselijke maat en sluit aan op de maatschappelijke oproep om invulling te geven aan dienstbaar bankieren.
De Volksbank richt zich op de Nederlandse retailmarkt. Om goed aan te sluiten op de wensen van onze klanten voeren wij meerdere merken: ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Alle merken hebben een herkenbare positionering die een passende invulling geeft aan de verschillende klantbehoeften naar eenvoudige financiële producten. Een centrale backoffice en staforganisatie en een krachtige IT-organisatie stellen de Volksbank in staat effectief en efficiënt werken. Dus meerdere merken op één standaard platform, hoe kunnen we daar als Facilitair Bedrijf een bijdrage aan leveren?

Dag 2: Beleving en gastvrijheid

Keynote: Beleving en gastvrijheid – Sander Jansen, Hospitality Group

Wat kan hospitality voor een organisatie betekenen? Op welke manier kan je tot een gastvrije omgeving komen? Hoe kan je mensen op hun werkplek dusdanig laten "accelereren" dat zij iedere dag het beste uit zichzelf halen? Deze vragen staan centraal in dit deel van de Masterclass. Op basis van de guest journey en het belevingsmodel gaan de deelnemers samen met Sander Jansen actief aan de slag met het vertalen van hospitality naar de werkomgeving.

Praktijkcase: Eneco

In deze praktijkcase neemt Desiree Dongelmans (manager Facilities bij Eneco) u mee in de wereld van beleving en gastvrijheid. Is beleving en gastvrijheid een kostenpost en hype of is het een toegevoegde waarde die een daadwerkelijke bijdrage levert aan de missie en strategie van de organisatie?

Dag 3: Samenwerking in de supply chain

Keynote: Supply chain management – Prof.dr. Jack van der Veen, hoogleraar Nyenrode Business Universiteit

Facility Management bevindt zich in toenemende mate in diverse interne en externe ketens. Hierdoor wordt samenwerking met facilitaire dienstverleners en andere ondersteunende afdelingen steeds belangrijker. Een nieuw paradigma ontstaat om de maximale klantwaarde uit die ketens te onttrekken tegen minimale kosten. Dit onderdeel van de Masterclass gaat in op de onderliggende principes en uitgangspunten van Ketensamenwerking. Hoe kan Facility Management de keten slim gebruiken om strategische waarde te creëren? En kan of moet Facility Management wel ketenregisseur zijn?

Praktijkcase: Yask

Samenwerking in de supply chain gaat niet vanzelf! Het vergt meer dan goede bedoelingen en het zetten van handtekeningen onder een brei van afspraken en reglementen’. Dit heeft Rita Kostwinder, Algemeen Directeur Yask Facility Management, in de praktijk geleerd. Zij neemt u mee aan de hand van wellicht herkenbare en hilarische voorbeelden waar zij tegenaan is gelopen, welke factoren daar aan ten grondslag liggen, welke uitdagingen samenwerking in de supply chain met zich mee brengen en waarom velen in dezelfde valkuil lopen. Kansloos dus? Niet als je van samenwerken echt een werkwoord maakt en belangen weet veilig te stellen.

Graag vertelt zij hoe zij de change tot stand heeft gebracht, op welke wijze partners aangesloten zijn en hoe integratie van operationele facilitaire processen gestalte krijgt.

Dag 4: Facilitaire regie

Keynote: Regie-organisatie, besturing van de facilitaire organisatie - Feike Bergsma, Saxion

Diverse facilitaire organisaties kiezen voor de ontwikkeling naar een regieorganisatie. Met deze keuze voor regie als organisatievorm ontstaat er meer aandacht voor de vraagsturing op tactisch en strategisch niveau. Bovendien krijgen facilitaire aanbieders meer ruimte om de eigen deskundigheid in te zetten en meerwaarde aan te tonen.

De overgang naar regie betreft echter een complex verandertraject, waarbij de facilitaire organisatie een fundamenteel andere rol en positie moet innemen binnen de moederorganisatie. Op weg naar een succesvolle regieorganisatie is een zorgvuldige aanpak noodzakelijk richting alle stakeholders op de verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie.

In deze keynote komen de belangrijkste aandachtspunten aan bod voor de vorming en het functioneren van een regieorganisatie. Daarbij krijgt u verschillende instrumenten aangereikt om daadwerkelijk zelf ook succesvol de rol van regisseur in te nemen en te behouden.

Praktijkcase: Alliander

Na vijf jaar binnen verschillende managementrollen actief geweest te zijn binnen Alliander Facilities, is Ernst-Willem vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk voor Business Alignment binnen de facilitaire organisatie van Alliander. Hij deelt zijn ervaringen graag, maar in de wetenschap dat een regiemodel voor elke organisatie anders is.

Dag 5: Strategic sourcing + management game

Keynote: Strategic sourcing – drs. George Maas

Facility management wordt in toenemende mate afhankelijk van externe dienstverleners, we besteden immers meer en meer uit aan externe dienstverleners. Maar hoe bepaal je nu wat er uitbesteed moet worden en wat niet en hoe ontwikkel je een sourcingsstrategie? Dat zijn vragen die centraal staan in dit deel van de Masterclass. Drs. George Maas gaat ook in op begrippen als contract- en leveranciersmanagement, hoge of lage knip, integrated facility management en hoe de positie in de Kraljic Matrix bepaalt welke inkoopstrategie gevolgd moet worden.

Management game

U wordt uitgedaagd tijdens deze management game waarin alle onderdelen van de masterclass terugkomen.

Praktijkcase: Unilever

In de praktijkcase neemt Esther Borsboom, Workplace Service Delivery Manager Benelux bij Unilever, u mee in de transitie naar Integraal facility management van Unilever in Nederland. Deze transitie in Nederland vormt een onderdeel van de totale transitie in Europa waar er gekozen is voor één strategische partner. Tijdens de praktijkcase deelt zij de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de verschillende stadia van deze transitie . Hierbij wordt o.a. stilgestaan bij de kansen die integraal facility management biedt in de praktijk.

Afsluiting

We sluiten de dag af met een uitdagende management case over de organisatie van FM bij een internationale organisatie met aandacht voor lokale verschillen.

Dag 6: Vastgoedmanagement

Keynote: Vastgoed en facilities: Deze twee-eenheid kan nog wel een partner gebruiken! – Wim Pullen, directeur Center for People and Buildings

Vastgoedmanagement gaat traditioneel over beheer, technisch onderhoud en financieel rendement van het gebouw. Niet echt spannend! Facilitair Management gaat over services en middelen en zit dicht op de huid van de gebruikers. Vanouds hebben deze managementpraktijken niet zoveel met elkaar. In dit college gaan we in op de functies van het vastgoedmanagement, de noodzaak om verder vooruit te kijken om onzekerheden en risico’s te benoemen en aan te pakken. Welke praktische kansen liggen er om waarde-creatie voor de onderneming zichtbaar te maken. Dat biedt een andere invalshoek dan louter de techniek of het geld.

Vanuit de bedrijfsvoering en klantbeleving is de scheiding tussen Vastgoed en facilities niet echt logisch. In de beroepspraktijk lopen we er nog steeds tegen aan. Hoe kan dat beter?
De belangen van de partijen die betrokken zijn bij strategie en uitvoering - de mensen “hier en nu” - maar ook de mensen “daar en later” worden verbonden door de verwachte veranderingen in het werk. Producten, markten, werkwijzen, ICT, werkplekken: alles beweegt en iedereen is op zoek naar nieuwe praktisch bruikbare inzichten of wetmatigheden.

Tijdens deze keynote behandelen we de uitdagingen rond de toekomst van werk en kijken we of, en zo ja - hoe de samenwerking tussen stenenstapelaars (Vastgoedmanagement), dozenschuivers (FM), regelneven (HRM), computernerds (ICT) een impuls kan krijgen.
Hoe kom je van ‘business resources integration’ naar ‘resources innovation’?

Praktijkcase: PwC

In deze praktijkcase neemt Jeroen Heunen, corporate real estate manager van PwC, u mee op de onderwerpen huisvestingsmanagement en huisvestingsstrategie. Op welke wijze en in welke mate kan de huisvesting van een organisatie actief bijdragen aan het behalen van de strategische doelstellingen van een onderneming?

De Masterclass is ontwikkeld voor:

  • Directeuren/managers Facilitair bedrijf
  • Accountmanagers FM
  • Contractmanagers
  • Adviseurs facility management
  • Managers inkoop
  • Servicemanagers
  • Managers bij facilitair dienstverleners

Bekijk het uitgebreide programma

Enkele ervaringen:

"Deze veelzijdige reeks Masterclasses stipt met voldoende diepgang en afwisseling tussen theorie en praktijk de meest actuele onderwerpen van de facilitaire professional van vandaag aan. De gemêleerde groep deelnemers en interessante locaties maken het plaatje compleet!" Joost Mors, Nyenrode (deelnemer)

“Mooie combinatie van actuele bedrijfsvoeringsthema’s en concrete praktijkcases. Leerzaam en inspirerend en genoeg ruimte voor interactie en eigen inbreng. Zeker een aanrader!” Yvon Olof-van Diemen, Provincie Noord-Holland

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.